SYSTEMY SYGNALIZACJI WłAMANIA I NAPADU

Systemy sysgnalizacji włamania i napadu budowane przez BLOCK ALARM
oparte są najczęściej na centralach firm:

Centrale alarmowe współpracują z następującymi urządzeniami:

Każdy system projektowany jest i konfigurowanych zgodnie
z indywidualnymi potrzebami (patrz: cennik).
Posiada niezależne (minimum na 48godzin) zasilanie w postaci akumulatora żelowego.
Wszystkie projekty i instalacje wykonywane są przez profesjonalnych instalatorów z zachowaniem całkowitej dyskrecji.