Proponujemy Państwu centrale telefoniczne firmy PLATAN

Firma PLATAN powstała w wyniku połączenia dwóch polskich producentów urządzeń telekomunikacyjnych Digitex i Micronet. Obie firmy poza 17 letnim doświadczeniem zyskały szerokie grono klientów (łącznie ponad milion użytkowników).
Proponujemy Państwu następujące rozwiązania:

Centrale małej pojemności
- SOLO 5
- CLASSIC 12
- BETA.
Są to centrale przystosowane do pracy w małych firmach, warsztatach, domkach jednorodzinnych. Umożliwiają dostęp do ISDN.

Centrale średniej pojemności
- ALFA PLUS
- PROGRES 40
- CYFRA 50.
Zaawansowane centrale abonenckie, przeznaczone dla firm średniej wielkości. Posiadają modułową budowę, która pozwala na łatwą i szybką zmianę konfiguracji poprzez dodanie pakietów. Umożliwiają dostęp do ISDN.

Centrale dużej pojemności
- CYFRA 200,
- DELTA.
Są to cyfrowe systemy telekomunikacyjne, przeznaczone dla dużych firm i instytucji. Pozwalają użytkownikom w pełni wykorzystać usługi oferowane przez sieć publiczną (linie analogowe, 2B+D, trakt 2 Mb/s). Otwarta architektura central pozwala na ich elastyczne dostosowanie do aktualnych potrzeb użytkownika.SOLO 5 - idealne rozwiązanie dla domków jednorodzinnych i małych firm. Funkcjonalność centrali oraz konkurencyjna cena czyni ją najbardziej atrakcyjną w grupie najmniejszych systemów abonenckich. Dodatkowym atutem jest estetyczna, niewielka obudowa wykonana z tworzywa ABS, dzięki której można z powodzeniem umieścić centralkę w eksponowanym miejscu biura lub mieszkania. Centrala jest dostępna w dwóch wersjach SOLO 5 (bez taryfikacji, uproszczone oprogramowanie) i SOLO 5T (z taryfikacją i programowaniem z komputera PC).

Konfiguracja

Wyposażenie standardowe SOLO 5T

Ponadto SOLO 5T posiada zegar czasu rzeczywistego umożliwiający realizację następujących funkcje: budzenie, zestawianie połączeń o określonych godzinach, automatyczne przełączanie trybu pracy dziennej nocnej, weekendowej.

Wyposażenie standardowe SOLO 5

Wyposażenie dodatkowe
Zapowiedź słowna i funkcja DISA, moduł odbiornika teletaksy (16 kHz), automatyczny transfer faksu (wyłącznie SOLO 5T), Program Konsola (tylko SOLO 5T).

UWAGA!
Centrala SOLO 5 może być rozbudowana o taryfikację rozmów, współpracę z komputerem i zegar czasu rzeczywistego.

Programowanie
Centrala SOLO 5T jest programowana za pomocą programu komputerowego DI 5. Aplikacja umożliwia zarówno programowanie centrali, jak i obsługę taryfikacji połączeń (przeglądanie, wydruki). W przypadku centrali SOLO 5 należy wybrać za pomocą przełączników jeden z siedmiu wariantów oprogramowania.

Organizacja ruchu telefonicznego
W centrali można zastosować tryb pracy operatorskiej. W momencie kiedy przychodzi wywołanie z linii miejskiej, centrala zgłasza się zapowiedzią nagraną przez użytkownika albo melodią, jednocześnie kontynuując wywoływanie abonentów wewnętrznych. Innym rozwiązaniem jest włączenie funkcji DISA. DISA pozwala uzyskać bezpośrednie połączenie z numerem wewnętrznym. Aby zestawić połączenie należy w trakcie trwania zapowiedzi głosowej (lub do 5 sekund po jej zakończeniu) wybrać numer abonenta wewnętrznego.
Uwaga: Włączenie funkcji "pracy operatorskiej" wyklucza możliwość włączenia funkcji DISA i na odwrót.

Program Redukcji Kosztów
Centrala SOLO 5T posiada Program Redukcji Kosztów, który umożliwia indywidualne rozliczanie poszczególnych abonentów centrali, wydruk kosztów rozmów telefonicznych oraz restrykcje wybranych połączeń. W buforze centrali o pojemności około 1.600 rozmów przechowywane są informacje o numerze abonenta wywoływanego, czasie trwania połączenia oraz jego koszcie. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia restrykcji połączeń wychodzących.

Powiadomienie o alarmie
Centrala SOLO 5 jest przystosowana do współpracy z systemem alarmowym. W trybie programowanie można zaprogramować numery alarmowe, z którymi zostaną zestawione połączenia. W przypadku powiadomienia o alarmie centrala zestawi połączenie z określonymi abonentami.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
Centrala SOLO 5T może współpracować z komputerem PC, drukarką, systemem alarmowym, bramofonem. W przypadku centrali SOLO 5 istnieje możliwość podłączenia bramofonu.CLASSIC 12 - centrala doskonale sprawdzająca się w małych firmach. W zależności od potrzeb użytkownika, możemy zaoferować system w jednej z trzech wersji: STANDARD, MINI (bez taryfikacji) lub ISDN. Podobnie jak SOLO 5, posiada estetyczną obudowę z tworzywa ABS oraz szereg funkcji i usług, które ułatwią pracę każdego biura. Dodatkowe wyposażenie centrali stanowi aparat awizo DAS 12.

Konfiguracja

CLASSIC 12
MINI
STANDARD
ISDN
linie miejskie
2 linie analogowe
2 linie analogowe
ISDN - 2B+D
linie wewnętrzne
6, 8, 10
6, 8, 10
6, 8, 10

CLASSIC 12 - centrala z taryfikacją połączeń

CLASSIC 12 MINI - wersja uproszczona, bez taryfikacji połączeń i wyświetlacza

CLASSIC 12 ISDN - z taryfikacją połączeń oraz wykorzystaniem usług ISDN: MSN, DDI, CLIP


Wyposażenie stanadardowe i dodatkowe

Typ centrali/Wyposażenie
CLASSIC 12
MINI
CLASSIC 12 STANDARD
CLASSIC
12 ISDN
Wybieranie DTMF i impulsowe na liniach miejskich i wewnętrznych
S
S
S
MSN, DDI, CLIP na linii miejskiej ISDN
-
-
S
Rejestracja i taryfikacja rozmów, bufor 1660 rozmów
-
S
S
Program komputerowy DI 12
S
D
S
Program komputerowy BilCent
-
D
S
Zapowiedź słowna nagrywana przez użytkownika i funkcja DISA
D
D
D
Melodia dla połączenia oczekującego
S
S
S
Automatyczny transfer faksu
D
D
D
Wyświetlacz LCD
-
S
S
Podłączenie do systemu alarmowego
S
S
S
Sterowanie dzwonkiem w szkołach lub zakładach pracy
-
S
S
Sterowanie dodatkowym urządzeniem zewnętrznym
-
D
D
System zasilania awaryjnego (UPS)
D
D
D
Moduł odbiornika teletaksy
-
D
-
Interfejs szeregowy RS 232
S
S
S
Interfejs równoległy CENTRONICS
-
D
D
Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku
D
D
D
Przełączanie linii miejskich na wybrane numery wewnętrzne w przypadku awarii zasilania
S
S
S

S- wyposażenie standardowe, D - wyposażenie dodatkowe

Programowanie
Centrale CLASSIC 12 oraz CLASSIC 12 ISDN mogą być programowane za pomocą aparatu telefonicznego lub programu komputerowego DI 12 dla wersji CLASSIC oraz DI 12 ISDN. Aplikacje umożliwiają zarówno programowanie prametrów centrali, jak i obsługę taryfikacji połączeń (przeglądanie, wydruki). W przypadku centrali MINI 12 nie ma możliwości programowania z aparatu telefonicznego.

Organizacja ruchu telefonicznego
W centrali można zastosować wiele rozwiązań, które ułatwią organizację ruchu telefonicznego w firmie. Ustawienie centrali można dostosować do charakteru pracy firmy, natężenia ruchu, pory doby itp. Połączenia przychodzące mogą być obsługiwane przez telefonistkę, system DISA lub kierowane bezpośrednio do abonenta wewnętrznego DDI (wyłącznie CLASSIC 12 ISDN).

Program Redukcji Kosztów
Centrale CLASSIC 12 i CLASSIC 12 ISDN posiadają Program Redukcji Kosztów, który umożliwia indywidualne rozliczanie poszczególnych abonentów centrali, wydruk kosztów rozmów telefonicznych oraz restrykcje wybranych połączeń. W buforze centrali, o pojemności około 1 600 rozmów, przechowywane są informacje o numerze abonenta wywoływanego, czasie trwania połączenia oraz jego koszcie. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia restrykcji połączeń wychodzących.

ISDN
Centralka CLASSIC 12 ISDN posiada 1 łącze ISDN (2B+D) od strony linii miejskich. Zastosowanie łącza ISDN umożliwia uzyskanie dostępu do: MSN oraz DDI - usług pozwalających na przyznanie abonentom wewnętrznym centrali niezależnych numerów, CLIP - prezentacja numeru abonenta wywołującego na wyświetlaczu centrali.

Powiadomienie o alarmie
Centrala CLASSIC 12 jest przystosowana do współpracy z systemem alarmowym. W trybie programowanie można zaprogramować numery alarmowe, z którymi zostaną zestawione połączenia. W przypadku powiadomienia o alarmie centrala będzie próbować zestawić połączenie ze zdefiniowanymi numerami.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
Centrala CLASSIC 12 może współpracować z komputerem PC, drukarką, systemem alarmowym, bramofonem, bramką GSM, aparatem awizo DAS 12.Centrala Beta jest hybrydową centralą o zaawansowanych możliwościach technicznych i użytkowych. Przeznaczona jest dla szybko rozwijających się firm małej i średniej wielkości, a także urzędów, szkół, szpitali, obiektów handlowych, itp. Podstawowy moduł centrali o wielkości 2 linie miejskie i 8 linii abonenckich może być łatwo rozbudowany do 4 linii miejskich i 16 abonenckich, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do aktualnych potrzeb użytkownika. Spośród wielu central oferowanych na naszym rynku centrala Beta wyróżnia się :

A także :

Dodatkowymi atutami naszej oferty są:USłUGI W CENTRALI BETA

A. Usługi realizowane na liniach miejskich

 • Wybór linii przez którą ma zostać zrealizowane połączenie zewnętrzne
 • Zamówienie "wyjścia na miasto" w przypadku zajętości łączy zewnętrznych
 • Programowanie prefiksu wybieranego w LM po jej zajęciu (ważne dla połączeń wychodzących poprzez inną centralę abonencką)
 • Możliwość tworzenia wydzielonych wiązek linii miejskich osiąganych odrębnym prefiksem w celu połączenia z innymi centralami np. resortowymi
 • Do linii miejskiej centrali można za pomocą specjalnej przystawki "SHARE ONE" podłączyć elefon komórkowy systemu GSM, DCS-1800, NMT-450
 • Zamawianie połączeń zewnętrznych do natychmiastowej realizacji, bądź na określoną godzinę
 • Powiadomienie o włamaniu (z możliwością potwierdzenia odbioru alarmu)
 • Zamówienie "wyjścia na wiązkę" w przypadku zajętości łączy zewnętrznych
 • Numery alarmowe 999, 998, 997 dostępne bezpośrednio i zawsze dla każdego aparatu, niezależnie od posiadanych uprawnień
 • Możliwość definiowania innych pilnych numerów kontaktowych (typu 9xx) zawsze dostępnych z każdego aparatu (do 60 numerów)
 • Nadawanie uprawnień do zestawiania połączeń zewnętrznych
 • Wybieranie indywidualnymi numerami skróconymi (9 nr. dostępnych dla każdego abonenta)
 • Robudowany system uprawnień do "wyjścia na miasto". Tablice prefiksów zabronionych (z wyjątkami) lub dozwolonych (z wyjątkami) pozwalają spełnić najbardziej wyszukane potrzeby użytkowników (7 tablic po 35 prefiksów)
 • Automatyczny REDIAL - po wykryciu zajętości abonenta centrala sama ponownie wybiera pożądany numer
 • Pełna rejestracja i taryfikacja połączeń zewnętrznych wychodzących (z możliwością retaryfikacji)
 • Ruch przychodzący wspomagany systemem DISA
 • Możliwość wyłączenia dodzwaniania się poprzez system DISA do abonentów określonej grupy
  ( możliwość definicji do 10 grup)
 • Wielokrotne nagrywanie komunikatów i zapowiedzi słownych
 • Zawieszenie połączenia (HOLD)
 • Wykorzystanie detekcji tonu 400Hz i zmian polaryzacji do wykrycia zakończenia rozmowy przez abonenta miejskiego
 • Sygnalizowanie przychodzącego połączenia zewnętrznego abonentowi zajętemu innym połączeniem (sygnał oferowania)
 • Zawieszenia połączenia i jego przyjęcie z innego aparatu (PARKOWANIE)

B. Usługi realizowane na liniach miejskich i wewnętrznych

 • Definiowanie 4 trybów pracy centrali i możliwość ich stosowania w zależności od dnia tygodnia
 • Każdemu abonentowi można przypisać właściwy jemu zestaw usług centralowych
  (możliwość utworzenia do 10-ciu profili abonenta)
 • "Gorąca linia" zewnętrzna lub wewnętrzna
 • Preferencje miejskie lub wewnętrzne
 • Abonent, któremu przypisano w konfiguracji kategorię "gorąca linia zewnętrzna" (preferencje miejskie) może przejść do usług wewnętrznych po naciśnięciu przycisku [*],[#] lub [FLASH]. Wyboru klawiszy dokonujemy podczas konfiguracji centrali. W aparacie systemowym wykorzystujemy przycisk INTERCOM
 • Połączenie konferencyjne (zewnętrzne 1 + 2, wewnętrzne 4 abonentów)
 • Przekierowanie wywołania na inny aparat wewnętrzny (PODĄŻAJ ZA MNĄ)
 • Przekierowanie jednego wywołania na aparat, z którego wywołujemy usługę (JESTEM TU)
 • Przejęcie połączenia kierowanego do innego abonenta wewnętrznego
 • Blokowanie mozliwości przejmowania połączeń przychodzących na dany aparat
 • Powtórzenie ostatnio wybieranego numeru (REDIAL)
 • Wybór różnorodnych sygnałów wywołana (dzwonków)
  Funkcja ta pozwala na poinformowanie abonenta poprzez odmienny sposób dzwonienia jego aparatu o kierunku z jakiego przychodzi wywołanie. Przykładowo inaczej dzwoni telefon, zapowiadając rozmowę z miasta, inaczej od abonenta wewnętrznego, sygnalizując połączenie powracające lub przeniesione, zestawienie telekonferencji, budzenie lub powiadamiając o pozostawionej wiadomości w poczcie głosowej. Rodzaj dzwonienia przypisujemy w konfiguracji centrali.
 • Różne sygnały zgłoszenia centrali. Po podniesieniu słuchawki centrala informuje za pomocą różnych rytmów sygnalzacji 400Hz w jakim stanie znajduje się aparat. Przykładowo poza standardowymi sygnałami możemy informować o oferowaniu połączenia abonentowi zajętemu, przejściu do usług wewnętrznych przy ustawionych preferencjach miejskich, przeniesieniu wywołań, blokadzie aparatu czy przejściu w tryb serwisowy
 • Programowanie przyporządkowania abonentów i linii miejskich do poszczególnych przycisków (CO1 - CO12) na aparacie systemowym Panasonic KX-T7030, realizowane z poziomu aparatu
 • Dowolne przyporządkowanie abonentów do przycisków konsoli bezpośredniego wybierania Panasonic KX-T7040 lub KX-T7240, realizowane w programie BetaPC
 • Programowanie przycisków funkcyjnych na aparatach systemowych (F1-F4) i konsolach bezpośredniego wybierania (F1-F16). Każdy przycisk Fxx może być zaprogramowany jako:
  • abonent wewnętrzny
  • grupa wspólnego wywołania
  • szybkie wybieranie numeru miejskiego
  • telekonferencja OKÓLNIK
 • Odczyt wersji programu BetaCEN na wyświetlaczu aparatu systemowego, po naciśnięciu przycisku PAUSE
 • Obsługa przycisku MUTE na aparacie systemowym
 • Wywoływanie numerów skróconych za pomocą przycisku AUTO DIAL

C. Usługi realizowane na liniach wewnętrznych

 • Programowanie przez użytkownika numeracji abonentów i kodów dostępu do usług (do 6-ciu cyfr)
 • Tworzenie "grup wspólnego wywołania" (GWW) i definiowanie numeru grupowego po wybraniu którego następuje zestawienie połączenia z aktualnie wolnym abonentem tej grupy (do 20 grup)
 • Programowanie kolejności "dzwonienia" dla abonentów w ramach grupy wspólnego wywołania
 • Grupy abonentów wewnętrznych
  W celu umożliwienia sterowania ruchem wewnętrznym, podczas konfiguracji centrali można utworzyć grupy abonentów wewnętrznych. Połączenia pomiędzy abonentami z różnych grup wymagają pośrednictwa abonenta wspólnego tych grup. Przykładowo, do dyrektora, który jest w grupie z sekretariatu nie można zadzwonić bezpośrednio, tylko za pośrednictwem sekretariatu, który również znajduje się w grupie z pozostałymi abonentami (do 10 grup)
 • Przekazywanie rozmów bramofonu
 • Odtworzenie nieprzyjętego połączenia wewnętrznego
 • Programowanie indywidualnego hasła i blokowanie aparatu (hasło do 9 cyfr)
 • Zamówienie połączenia z abonentem wewnętrznym w przypadku zajętości
 • Budzenie periodyczne, definiowane niezależnie na każdy dzień tygodnia
 • Budzenie jednorazowe, zaplanowane na konkretny dzień w roku
 • Możliwość sprawdzenia i regulacji głośności dzwonienia (ZADZWOŃ DO MNIE)

D. Usługi specjalne o charakterze dyspozytorskim

 • Zestawianie telekonferencji typu OKÓLNIK. Usługa polega na automatycznym zestawieniu przez centralę połązenia konferencyjnego (do 6-ciu abonentów)
 • Przekazywanie wiadomości na głośnik aparatu systemowego abonenta NW
 • Kategoria abonenta WARTOWNIK. Abonent po podniesieniu słuchawki uzyskuje priorytetowe zestawienie połączenia z zadeklarowanym NW (np. dowódcą). Jeśli abonent NW jest zajęty to nie trzeba odkładać słuchawki, tylko czekać do skutku

E. Usługi opcjonalne

 • Dwie zapowiedzi powitalne do usług DISA - różnych dla każdej LM i zależnych od trybu pracy centrali
 • Możliwość instalacji bramofonów na wolnych liniach abonenckich. Adaptery bramofonów naszej produkcji pozwalają na współpracę z dowolną kasetą pasywną lub aktywną (np. URMET), jak również sterowanie otwieraniem bramy wjazdowej bez kanałów rozmownych
 • Automatyczny transfer połączeń faksowych - na linii, do której przyłączony jest fax zaleca się zainstalować moduł ATF a w konfiguracji centrali wyłączyć sygnał oferowania i ustawić sygnał wywołania na typowe dzwonki miejskie (dostępny profil abonenta: fax/modem)
 • Odbiór teletaksy - umożliwia taryfikację połączeń na podstawie odbioru impulsów 16 kHz z centrali miejskiej. Moduły odbioru teletaksy TTx mogą występować samodzielnie, bądź w zestawie z ATF
Alfa plus jest centralą o budowie modułowej przeznaczoną do współpracy z dwoma przełącznicami STANDARD lub MIDI. Centrala o konfiguracji: 2 linie miejskie i 16 linii wewnętrznych może być maksymalnie rozbudowana do 12 linii miejskich i 48 wewnętrznych. Gdy Państwa firma będzie zatrudniać kolejnych pracowników lub modernizować siedzibę wystarczy dodać pakiety linii miejskich lub wewnętrznych bez konieczności wymiany centrali na nową.

Konfiguracja

Bogate wyposażenie standardowe

W skład wyposażenia standardowego Alfy plus wchodzą:

Elastyczne oprogramowanie

Wszystkie zmiany związane z konfiguracją, aktualizacją oprogramowania dokonywane są za pomocą komputera PC. Proces wspomaga bezpłatna aplikacja DoCent, dzięki której można ustawiać takie parametry centrali jak: konfigurację, tryb pracy, uprawnienia poszczególnych abonentów, plan numeracji itp. Program DoCent umożliwia również zdalne zarządzanie grupą central Micronet (Beta, Alfa, Alfa plus, Delta). Dzięki programowi BilCent możliwe jest dokonywanie taryfikacji i retaryfikacji rozmów według dowolnie wybranych kryteriów, również zdalnie przez modem.

Alfa plus posiada pamięć typu FLASH, która pozwala na elastyczne konfigurowanie centrali oraz aktualizację oprogramowania bez wymiany pamięci.

Organizacja ruchu telefonicznego

Alfa plus pozwala zorganizować ruch telefoniczny w firmie zgodnie z wymaganiami użytkownika. Ustawienie centrali można dostosować do charakteru pracy firmy, natężenia ruchu, pory doby, świąt itp. Połączenia przychodzące mogą być obsługiwane przez telefonistkę, system DISA lub kierowane bezpośrednio do abonenta wewnętrznego (DDI). Alfa plus umożliwia zastosowania wielu innych rozwiązań, które ułatwią organizację łączności w firmie, są to między innymi: grupy wspólnego wywołania, podział linii wychodzących na wiązki, gorące linie, zestawianie telekonferencji itp.

Komfort i elegancja

Aparaty systemowe Panasonic stanowią opcjonalne wyposażenie centrali Alfa plus. Do centrali można podłączyć do 16 aparatów i przystawek bezpośredniego wybierania firmy Panasonic.

Podstawowe korzyści wynikające z zastosowania aparatów systemowych to:

System taryfikacji

System taryfikacji jest istotnym elementem centrali abonenckiej. Zwłaszcza kiedy abonenci mają dostęp do Internetu czy telefonicznych gier i konkursów. Alfa plus posiada bufor, który pozwala przechowywać informacje o 11 000 połączeń wychodzących. Po przesłaniu rekordów do komputera, pamięć bufora jest zwalniana. Taryfikacja jest obsługiwana za pomocą aplikacji BilCent, która umożliwia obsługę nawet kilkuset central, zarówno Micronet jak i Digitex.

Zdalne logowanie - przywilej dla wybranych

Centrala Alfa plus umożliwia abonentowi, który dzwoni z miasta, zalogować się i otrzymać uprawnienia abonenta wewnętrznego centrali. Zalogowany abonent ma dostęp do następujących czynności:


UWAGA ALARM!
Niezależnie od przyznanych uprawnień, Alfa plus pozwoli użytkownikom zawsze korzystać z numerów alarmowych 997, 998, 999. Ponadto jest do dyspozycji 60 numerów alarmowych typu 9xx, które można zaprogramować np. jako numery do firm ochroniarskich lub właścicieli.

Alfa plus jest przystosowana do współpracy z systemem alarmowym. W przypadku włamania, pożaru itp. system automatycznie zestawi połączenie do wybranych osób. Maksymalnie można zdefiniować 6 osób, a dla każdej z nich 3 numery. W centrali można opcjonalnie wykorzystać jedną z zapowiedzi DISA do powiadamiania skąd pochodzi wywołanie. Ma to znaczenie jeśli wywołania alarmowe są kierowane do firm ochroniarskich, które obsługują wiele przedsiębiorstw.

Zasilanie rezerwowe

W przypadku zaniku napięcia zasilania lub awarii powodującej konieczność wyłączenia centrali realizowany jest scenariusz - zrzutu awaryjnego. Wszystkie linie miejskie zostają przełączone na wyznaczone aparaty wewnętrzne.

Opcjonalnie można wyposażyć Alfę plus w zasilanie rezerwowe. Po zaniku napięcia zasilania jest zapewniona wielogodzinna praca centrali (w zależności od zastosowanych akumulatorów ok. 16 h).

Wyposażenie dodatkowe - jeszcze więcej komfortu

Wyposażenie dodatkowe centrali poszerza zakres jej usług, nie jest jednak nieodzowne do funkcjonowania systemu. W Alfie plus oprócz aparatów systemowych na uwagę zasługuje możliwość zastosowania poczty głosowej. W skład wyposażenia dodatkowego Alfy plus wchodzą: pakiety obsługi aparatów systemowych, 4 zapowiedzi głosowe, moduł automatycznego transferu faksu, moduł teletaksy, poczta głosowa, adaptery bramofonu, zasilanie rezerwowe, zabezpieczenie odgromowe dla linii abonenckich.
PROGRES 40 - centrala z efektowną obudową ABS, instalowana w małych i średnich firmach. Bogate wyposażenie standardowe, łatwość rozbudowy i elastyczność programowania ruchu to tylko niektóre zalety centrali. Możliwość bezpośrednich wydruków oraz współpraca z oprogramowaniem komputerowym powoduje, że centrala jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla pensjonatów, hoteli oraz niedużych Centrów Obsługi Telefonicznej.

Konfiguracja

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe centrali poszerza zakres jej usług, nie jest jednak konieczne do funkcjonowania systemu. W skład wyposażenia dodatkowego PROGRES 40 wchodzą:

Wyposażenie ISDN
PROGRES 40 może współpracować z ISDN - cyfrową siecią z integracją usług. Centrala może obsługiwać od 1 do 4 łączy ISDN (2B+D). Każde łącze ISDN (2B+D) jest stosowane zamiennie z modułem 2 analogowych linii miejskich. Dzięki zastosowaniu łączy ISDN uzyskuje się dostęp do: MSN oraz DDI - usług pozwalających na przyznanie abonentom wewnętrznym centrali niezależnych numerów oraz CLIP - prezentacji numeru abonenta wywołującego.

Programowanie
Centrala może być programowana zarówno z aparatu telefonicznego, jak i komputera. Proces programowania za pomocą komputera wspomaga bezpłatna aplikacja DI 40, dzięki której można konfigurować parametry centrali oraz obsługiwać taryfikację rozmów (przeglądanie, wydruki) itp.

Organizacja ruchu telefonicznego
PROGRES 40 pozwala zorganizować ruch telefoniczny w firmie zgodnie z wymaganiami użytkownika. Ustawienie centrali można dostosować do charakteru pracy firmy, natężenia ruchu, pory doby, świąt itp. Połączenia przychodzące mogą być obsługiwane przez telefonistkę, system DISA lub kierowane bezpośrednio do abonenta wewnętrznego (DDI). Ponadto PROGRES umożliwia zastosowanie wielu innych rozwiązań, które ułatwią organizację łączności w firmie, są to między innymi - grupy wspólnego wywołania, gorące linie, wiązki linii miejskich.

Program Redukcji Kosztów
PROGRES 40 posiada Program Redukcji Kosztów, który umożliwia indywidualne rozliczanie poszczególnych abonentów centrali, wydruk kosztów rozmów telefonicznych oraz restrykcje wybranych połączeń. W buforze centrali, o pojemności około 2500 rozmów (za dodatkową opłatą do 6000), przechowywane są informacje o numerze abonenta wywoływanego, czasie trwania połączenia oraz koszcie. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia restrykcji połączeń wychodzących. Mogą one dotyczyć wybranych abonentów i przybierać różne formy: blokada połączeń audiotele, sieci komórkowych, międzynarodowych, międzymiastowych itp.

Powiadomienie o alarmie
Centrala PROGRES 40 jest przystosowana do współpracy z systemem alarmowym. W trybie programowanie można zaprogramować numery alarmowe, z którymi zostaną zestawione połączenia. W przypadku włączenia się systemu alarmowego centrala dzwoni na zaprogramowany numer miejski. Przy połączeniu z numerem alarmowym jest emitowana zapowiedź słowna z melodią.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
PROGRES 40 jest przystosowana do współpracy z szeregiem urządzeń zewnętrznych, co znacznie zwiększa funkcjonalność centrali. Do systemu można podłączyć: komputer PC, bramofony, bramkę GSM, UPS, maksymalnie 4 aparaty systemowe, system KIRK 500 DECT, system alarmowy, zewnętrzne źródło dźwięku, radiowęzeł zakładowy, urządzenie przywoławcze, dzwonki szkolne.

 
Centrala telefoniczna CYFRA 50
Centrala z cyfrowym polem komutacyjnym jako jedyna z grupy central średniej pojemności zapewni Ci możliwość korzystania z wewnętrznych linii ISDN. Ze względu na swoją funkcjonalność jest znakomitym rozwiązaniem dla firm i instytucji korzystających z szeroko pojętej transmisji danych na łączach telefonicznych.

Spośród innych central wyróżnia ją:


* Program Redukcji Kosztów ® połączeń telefonicznych obejmuje:
Centrala telefoniczna CYFRA 200 V120 / V224

CYFRA 200 z cyfrowym polem komutacyjnym to nowoczesny system telekomunikacyjny, w którym można zastosować wiele typów łączy miejskich i wewnętrznych. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać centralę w praktycznie każdej firmie, niezależnie od profilu jej działalności. Bogate wyposażenie standardowe i szereg opcji, a także bardzo atrakcyjna cena powodują, że jest to jedna z najczęściej kupowanych central w tej grupie pojemnościowej. Jako jedna z nielicznych central dużej pojemności może być wieszana na ścianie.

Konfiguracja

linie miejskie:

linie wewnętrzne:

Wyposażenie standardowe

W skład wyposażenia standardowego CYFRA 200 wchodzą:

* - dostępne w wyposażeniu standardowym dla central wyprodukowanych po 13 sierpnia 2002 r., wyposażonych w płytę procesorową PROC202 i program centrali w wersji od 4.25.
W centralach starszego typu dostępne były 4 zapowiedzi (2 w standardzie) oraz 2 melodie dla połączeń oczekujących.

** - moduł automatycznego transferu faksu jest dostępny w wyposażeniu standardowym dla wszystkich linii miejskich w centralach wyprodukowanych po 12 listopada 2002 r. (płyta procesorowa PROC202 oraz wersja oprogramowania od 4.27).
W centralach z płytą PROC200 oraz starszym oprogramowaniem moduł jest w wyposażeniu opcjonalnym (moduł dla 4 analogowych linii miejskich).

Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe centrali poszerza zakres jej usług, nie jest jednak konieczne do funkcjonowania systemu. W skład wyposażenia dodatkowego CYFRY 200 wchodzą:

Wyposażenie ISDN
CYFRA 200 jest w pełni cyfrowym systemem przystosowanym do współpracy z ISDN. Centrala może obsługiwać od 2 do 8 łączy ISDN (2B+D) zarówno od strony linii miejskich, jak i wewnętrznych. Dodatkowym atutem centrali jest możliwość zastosowania dostępu pierwotnego ISDN (30B+D). Dostęp do ISDN zapewni szybszą transmisję danych do 128 kb/s, a w przypadku zastosowania modułu ISDN (30B+D) - 2 Mb/s oraz wyższą jakość połączeń. Ponadto uzyskuje się dostęp do: MSN oraz DDI - usług pozwalających na przyznanie abonentom wewnętrznym centrali niezależnych numerów oraz CLIP - prezentacji numeru abonenta wywołującego.

Programowanie
Centrala jest programowana za pomocą programu komputerowego DI 200, który znajduje się w wyposażeniu standardowym centrali. Program umożliwia konfigurację parametrów centrali oraz obsługę taryfikacji rozmów (przeglądanie, wydruki) itp.

Organizacja ruchu telefonicznego
CYFRA 200 pozwala zorganizować ruch telefoniczny w firmie zgodnie z wymaganiami użytkownika. Ustawienie centrali można dostosować do charakteru pracy firmy, natężenia ruchu, pory doby, świąt itp. Połączenia przychodzące mogą być obsługiwane przez telefonistkę, system DISA lub kierowane bezpośrednio do abonenta wewnętrznego (DDI). Na uwagę zasługuje funkcja MultiDISA, która umożliwia osobie dzwoniącej z miasta przechodzenie pomiędzy zapowiedziami i wybór odsłuchiwanych komunikatów. Ponadto centrala umożliwia wydzielenie do czterech grup abonentów, dzięki czemu może obsługiwać nawet cztery niezależne firmy czy instytucje.

Program Redukcji Kosztów
CYFRA 200 posiada Program Redukcji Kosztów, który umożliwia indywidualne rozliczanie poszczególnych abonentów centrali, wydruk kosztów rozmów telefonicznych oraz restrykcje wybranych połączeń. W buforze centrali, o pojemności około 11 000 rozmów, przechowywane są informacje o numerze abonenta wywoływanego, czasie trwania połączenia oraz koszcie. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia restrykcji połączeń wychodzących. Mogą one dotyczyć wybranych abonentów i przybierać różne formy: blokada połączeń audiotele, sieci komórkowych, międzynarodowych, międzymiastowych itp. Centrala posiada też funkcję wyboru najtańszej drogi połączeniowej LCR (Least Cost Routing).

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
CYFRA 200 jest przystosowana do współpracy z szeregiem urządzeń zewnętrznych. Do centrali można podłączyć: komputer PC, bramofony, bramkę GSM, UPS, maksymalnie 4 aparaty systemowe, aparaty ISDN, modem ISDN, System KIRK 500 DECT, zewnętrzne źródło dźwięku, radiowęzeł zakładowy.
DELTA - centrala o elastycznej konfiguracji, szerokiej gamie funkcji i usług oraz rozbudowanym systemie komunikatów słownych. Modułowa budowa DELTY umożliwia prostą rozbudowę poprzez dodanie pakietów funkcyjnych oraz paneli rozszerzeń obudowy. Zaletą centrali jest system uniwersalnych gniazd (slotów), który pozwala na zastosowanie dowolnej ilości poszczególnych typów wyposażeń.

Konfiguracja

DELTA jest oferowana w trzech wersjach:

Maksymalna pojemność DELTA 160 DELTA 320 DELTA 480
158 portów 318 portów 478 portów
9 pakietów* 19 pakietów* 29 pakietów*
*Ilość pakietów wyposażeń liniowych

System telekomunikacyjny DELTA dysponuje maksymalnie 29 uniwersalnymi gniazdami (slotami) na pakiety funkcyjne, w których można obsadzać następujące typy kart:

Wyposażenie standardowe
W skład wyposażenia standardowego DELTY wchodzą:


Wyposażenie ISDN
W centrali DELTA można zastosować pakiety traktu 2 Mb ISDN dostępu pierwotnego oraz pakiety styków S/T ISDN (2B+D). Dostęp do ISDN zapewni szybszą transmisję danych do 128 kb/s, a w przypadku zastosowania modułu ISDN (30B+D) - 2 Mb/s oraz wyższą jakość połączeń. Ponadto uzyskuje się dostęp do: MSN oraz DDI - usług pozwalających na przyznanie abonentom wewnętrznym centrali niezależnych numerów oraz CLIP - prezentacji numeru abonenta wywołującego.

Organizacja ruchu telefonicznego
DELTA pozwala zorganizować ruch telefoniczny w firmie zgodnie z wymaganiami użytkownika. Ustawienie centrali można dostosować do charakteru pracy firmy, natężenia ruchu, pory doby, świąt itp. Połączenia przychodzące mogą być obsługiwane przez telefonistkę, system DISA lub kierowane bezpośrednio do abonenta wewnętrznego (DDI).

DELTA umożliwia zastosowanie wielu innych rozwiązań, które ułatwią organizację łączności w firmie, są to między innymi: grupy wspólnego wywołania, podział ruchu wychodzącego na wiązki, gorące linie, zestawianie połączeń konferncyjnych. Ponadto DELTĘ wyróżnia możliwość utworzenia w obrębie centrali niezależnych grup abonenckich. Wyodrębniona grupa i jej przywileje związane z obsługą połączeń mogą się całkowicie różnić się od ogólnie przyjętej organizacji ruchu w centrali np. posiadać inny system zapowiedzi, dostęp do linii miejskich itp.

Program Redukcji Kosztów
DELTA posiada Program Redukcji Kosztów, który umożliwia indywidualne rozliczanie poszczególnych abonentów centrali, wydruk kosztów rozmów telefonicznych oraz restrykcje wybranych połączeń. W buforze centrali o pojemności około 70 000 rozmów przechowywane są informacje o numerze abonenta wywoływanego, czasie trwania połączenia oraz jego koszcie. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia restrykcji połączeń wychodzących. Mogą one dotyczyć wybranych abonentów i przybierać różne formy: blokada połączeń audiotele, sieci komórkowych, międzynarodowych, międzymiastowych itp. Centrala posiada też funkcję wyboru najtańszej drogi połączeniowej LCR (Least Cost Routing).

Własne numery alarmowe
Niezależnie od przyznanych uprawnień, ALFA pozwoli użytkownikom zawsze korzystać z numerów alarmowych 997, 998, 999. Ponadto jest do dyspozycji 60 numerów alarmowych typu 9 xx, które można zaprogramować np. jako numery do firm ochroniarskich lub właścicieli.

Zasilanie rezerwowe
DELTA została wyposażona w zestaw 4 akumulatorów oraz zespól ich ładowania. W przypadku zaniku napięcia zasilania lub awarii DELTA będzie pracować co najmniej 5 godzin. W zależności od pojemności centrali została przewidziana standardowa pojemność zestawu akumulatorów: dla DELTY 160 - 7 Ah, DELTY 320 - 12 Ah, DELTY 480 -17h.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
DELTA jest system telekomunikacyjnym przystosowanym do współpracy z szeroką gamą urządzeń zewnętrznych, co znacznie zwiększa jej możliwości funkcjonalne. Do centrali można podłączyć: komputer PC, bramofony, bramkę GSM, system DECT, zewnętrzne źródło dźwięku, aparaty systemowe, zewnętrzne źródło dźwięku np. odtwarzacz CD, radiowęzeł.

Funkcje realizowane przez centralę DELTA